WYCHOWYWANIE NASTOLATKÓW

24.09.2020

“Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi.” List Św. Pawła do Tytusa 2:3

Wychowywanie zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i dzieci w późniejszych latach ich życia wymaga od nas bardzo dużej siły fizycznej oraz ogromnego zaangażowania emocjonalnego. Jednak wychowywanie nastolatków jest jedną z tych rzeczy, która najbardziej ze wszystkich wymaga naszego ogromnego zaangażowania emocjonalnego. Presja ze strony rówieśników, pragnienie wolności, oraz Twoje nastawienie, aby nie popuszczać dziecku na każdym kroku może przyczynić się do powstania rozmaitych stresów. Oto klika przemyśleń:

  • Jeśli nauczyłeś swoje dzieci, aby były Tobie posłuszne, gdy miały sześć lat, tym większe są szanse na to, że będą Tobie posłuszne, gdy będą miały lat szesnaście.
  • Jeśli znalazłeś czas, aby ich wysłuchać jak byli mali, istnieje większa szansa, że dziecko będzie Cię słuchać jako nastolatek.

Nie denerwuj się problemami, jakie niesie za sobą różnica pokoleń. Zamiast tego zadaj sobie następujące pytania:

  1. Czy to, co robią moje dzieci jest niezgodne z Biblią?
  2. Czy przeciwstawiły mi się?
  3. Czy mogą sobie wyrządzić krzywdę swoim zachowaniem?

Jeśli na któreś z powyższych pytań, przynajmniej jedna odpowiedź brzmi „tak”, to nadszedł czas na wprowadzenie dyscypliny oraz na udzielenie dzieciom wskazówek wraz z dużą dawką miłości.

Módl się, aby podjęte przez nich decyzje, były zgodne z wolą Boga. Ponieważ, jeśli tak uczynią, nigdy już nie będziesz musiał się martwic o to, aby i Tobie dzieci były posłuszne. To jest ważniejsze od ich szczęścia, ponieważ to przynosi prawdziwą radość.