Myśl dnia

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli w waszych w Chrystusie Jezusie.  List św. Pawła do Filipian 4, 6-7

ZNAJDUJĄC WEWNĘTRZNY SPOKÓJ

„Za pieniądze nie kupię miłości. To prawda. Sęk w tym, że pragnę szczęścia.” – John Lennon u szczytu swojej kariery z The Beatles.

Nie ma takich pieniędzy, sławy czy władzy, które mogłyby zaspokoić nasze pragnienie szczęścia. Niezależnie od tego, jak bardzo się staramy, ciągle szukamy szczęścia tam, gdzie nie powinniśmy. I głęboko w sercu wiemy, że to prawda. Jak zatem znaleźć szczęście, którego tak bardzo pragniemy?

Pomyśl o wszystkich szczęśliwych ludziach, których znasz. Co mają ze sobą wspólnego? Wszyscy prawdziwie szczęśliwi ludzie odczuwają wewnętrzny spokój.

Szczęśliwi ludzie żyją w pokoju z samymi sobą, z innymi. W ich życiu nie ma miejsca na złość, wrogość czy gorycz. Dobra wiadomość jest taka, że my również możemy doświadczyć pokoju.

Biblia mówi, że prawdziwe szczęście możemy osiągnąć wówczas, gdy żyjemy w pokoju z Bogiem. Jak żyć w pokoju z Bogiem?

Jezus przyszedł na ziemię, abyśmy mieli życie – ale nie poprzestał na tym. Przyszedł na ziemię, abyśmy mieli życie w obfitości. Nie wiem jak ty na to patrzysz, ale  dla mnie to brzmi całkiem nieźle.

Kiedy Jezus złożył ofiarę ze swojego życia na krzyżu, wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i pojednał nas z Bogiem. Dał nam nowe życie, obfite życie. Życie przemienione mocą Jego miłości i łaski.

Kiedy naprawdę zrozumiemy, co Chrystus uczynił dla nas na krzyżu, zapraszając nas do życia w pokoju z Bogiem – efektem tego będzie szczęście! 

Jeżeli nie doświadczyłeś takiego szczęścia, spróbuj tego jeszcze dzisiaj. Przestań poszukiwać szczęścia tam, gdzie go nigdy nie znajdziesz. Przyjmij dar Chrystusa w postaci prawdziwego i trwałego pokoju w wieczności.

Druk