Zaangażowanie a oddanie

11.12.2020

"...lecz ofiarowały samych siebie najprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą." - Drugi List św. Pawła do Koryntian 8:5

Pewien trener powiedział o swoim zespole, że jego zawodnicy przypominają mu pilotów Kamikaze po pięćdziesięciu nieudanych misjach – zaangażowani, ale tak naprawdę nie oddani sprawie. Wielu zawodników angażuje się, ale czas pokaże ilu z nich jest oddanych by wytrwale pracować dla dobra zespołu.

W zespole, czy w biurze czy w kościele, jest wiele osób zaangażowanych, ale często brakuje tych, którzy są oddani i gotowi na wszelkie poświęcenia w celu realizacji wyznaczonych celów. Jak jest w Twoim życiu? Czy jesteś tylko zaangażowany czy oddany dla dobra swojego zespołu? A co najważniejsze czy zależy Ci na tym aby Bóg był uwielbiony w tym wszystkim czego się podejmujesz? To jest kluczowe pytanie, które warto sobie zadawać w kontekście naszego całego życia.