ŻYCIE PO ŚMIERCI

21.05.2021

" Nie chcemy bracia, byście nie wiedzieli o losie tych, którzy umierają. Nie smućcie się zatem, jak inni, którzy nie mają nadziei. jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to wraz z Nim Bóg przywróci do życia także tych, którzy zasnęli. - 1 Tes 4:13-14

Jest wiele zamieszania i być może obaw związanych z tym, kiedy chrześcijanie otrzymają nowe ciała? Czy zdarzy się to w chwili śmierci czy będzie to jeszcze związane z pewnym okresem oczekiwania? Kiedy chrześcijanin umiera, jego ciało fizyczne zaczyna rozkładać się, ale duch jest natychmiast z Panem Bogiem w niebie. Jednak kiedy Chrystus powróci ma nastąpić pochwycenie. Według opisu apostoła Pawła: „Bowiem sam Pan zstąpi z nieba na wezwanie, na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej. Wówczas ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną pierwsi. Potem my, pozostawieni przy życiu, wraz z nimi porwani będziemy w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zostaniemy z Panem na zawsze” (1 Tes 4:16-18). Więc ci wierzący, którzy są żywi, kiedy Chrystus powróci dołączą do tych, którzy już wcześniej umarli i są z Panem Bogiem. Ci, którzy już umarli otrzymają nowe wskrzeszone ciało. Ci zaś, którzy zostaną pochwyceni jako żywi też otrzymają nowe ciało. To będzie ciało, które nie będzie już nigdy chorować. Nie będzie zanieczyszczone przez grzech.

Jeśli nie jesteś pewny dokąd zmierzasz po śmierci zastanów się nad wiarą w Chrystusa, która daje żywą nadzieję, pewność życia po śmierci w miejscu nazywanym niebem, w obecności Najwyższego i tego wszystkiego co przygotował On dla tych, którzy w Niego wierzą. Patrząc na życie poprzez horyzont wiary możesz być spokojny o swoją przyszłość i nowe ciało po śmierci.