KIEDY JEST SABAT?

22.05.2021

"Jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa wszystkie za równe: niech się każdy trzyma swego przekonania. Kto przestrzega pewnych dni, przestrzega ich dla Pana, a kto jada wszystko - jada dla Pana. Bogu przecież składa dzięki. A kto - Rz 14:5-6

Dlaczego większość chrześcijan świętuje sabat w niedzielę? Jednym z powodów jest to, iż jest ona uznawana za dzień zmartwychwstania Chrystusa, które jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii. Nie da się tego porównać z niczym innym. Pomimo tego, niedziela nie jest naprawdę technicznie nazwana sabatem. To jest Dzień Pana Boga, dzień Jego zmartwychwstania.

Co więc jest istotą sabatu?

1. Sabat został ustanowiony przez Boga jako dzień odpoczynku po 6 dniach ciężkiej pracy. Sam Bóg dał nam przykład (Rdz 2:1-3). To nie jest pierwszy dzień, ale ostatni dzień tygodnia.
2. Czy sabat tylko starotestamentową koncepcją? Czy nie jest częścią Dekalogu? Wszyscy potrzebujemy sabatu – dnia odpoczynku. Jednak na podstawie nowego przymierza poprzez ofiarę Chrystusa sabat nie musi już być związany z jednym określonym dniem takim jak sobota.

Pamiętaj – sabat jest zarówno darem jak i przykazaniem. Wszyscy potrzebujemy dnia odpoczynku i oddania chwały Bogu. Kiedy tak robimy doświadczamy Bożego błogosławieństwa.