Prosto Z SercaProsto Z SercaProsto Z Serca

Polityka Prywatności

Naszą misją w Right From the Heart jest docieranie do ludzi Jezusa Chrystusa i ich uczniostwo za pośrednictwem różnych platform medialnych. Naszym szczerym pragnieniem jest zachowanie Twojej prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Nie będziemy sprzedawać ani udostępniać Twoich danych osobowych innym osobom, chyba że takie ujawnienie jest konieczne do wykonania nakazu sądowego lub innego procesu prawnego.

Często monitorujemy sposób, w jaki ludzie korzystają z naszej witryny, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z użytkowania. Nasze serwery rejestrują adresy protokołu internetowego, typ urządzenia i przeglądarki, strony i funkcje dostępne w witrynie, długość i częstotliwość użytkowania, wyszukiwane terminy i inne statystyki związane z użytkowaniem. Informacje te pomagają nam poprawić ogólną funkcjonalność i skuteczność witryny. Nie może służyć do identyfikacji konkretnej osoby.

Kiedy dokonujesz darowizny na naszej stronie, podane przez Ciebie dane osobowe są wykorzystywane do przetwarzania darowizny i dodawania do naszej listy e-mail darczyńców. Zachowujemy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny w celu spełnienia wymogów księgowych, zarządzania rachunkami i udostępniania historii darowizn. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie.   

WARUNKI KORZYSTANIA

Uzyskując dostęp do tej strony internetowej i aplikacji cyfrowych dostarczonych przez right from the heart ministries (lub „rfth”), zgadzasz się przestrzegać warunków określonych poniżej i wszystkich obowiązujących przepisów. od czasu do czasu dodatkowe warunki mogą być dodawane i włączane do niniejszego dokumentu. powiadomimy użytkownika o modyfikacjach, aktualizując datę „ostatniej aktualizacji” warunków użytkowania. 

OGRANICZENIA WIEKOWE

Usługi i materiały na tej stronie są przeznaczone do użytku przez osoby powyżej 13 roku życia. nigdy nie będziemy świadomie gromadzić informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 13 roku życia.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA 

Odwiedzanie RFTH.org lub wysyłanie e-maili do RFTH.org stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

POŁĄCZONE Z WITRYNAMI OSÓB TRZECICH

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza i/lub odniesienia do innych witryn internetowych („Witryny połączone”). Połączone strony nie są pod kontrolą RFTH i RFTH nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek połączonej strony. RFTH udostępnia te linki tylko dla wygody, a umieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez RFTH witryny lub jakiegokolwiek powiązania z jej operatorami.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wszystko, do czego uzyskujesz dostęp na stronie, stanowi własność intelektualną RFTH Ministries i naszych twórców treści i jest chronione prawem autorskim i innymi prawami, które chronią własność intelektualną i prawa własności. Obrazy wyświetlane na stronie są własnością RFTH lub są wykorzystywane za zgodą RFTH. RFTH zezwala na udostępnianie materiałów udostępnionych na stronie wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Materiały nie mogą być w żaden sposób modyfikowane ani używane w sposób, który wskazuje lub sugeruje związek między użytkownikiem a RFTH.

KORZYSTANIE Z USŁUG KOMUNIKACYJNYCH

RFTH może zawierać obszary czatu, fora, sekcje komentarzy i/lub inne narzędzia do komunikacji wiadomości zaprojektowane tak, aby umożliwić Ci łączenie się z ogółem społeczeństwa lub z grupą. Zgadzasz się korzystać z tych usług wyłącznie w celu publikowania, wysyłania i odbierania wiadomości i materiałów, które są właściwe i związane z daną Usługą Komunikacyjną.

Zgadzasz się, że uczestnicząc w Usłudze Komunikacyjnej nie będziesz: zniesławiać, znieważać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać praw (takich jak prawo do prywatności i reklamy) innych osób; publikować lub publikować jakichkolwiek nieodpowiednich, wulgarnych, zniesławiających, obscenicznych lub niezgodnych z prawem treści; przesyłać pliki zawierające wirusy lub uszkodzone pliki mające na celu uszkodzenie komputera innej osoby; reklamować lub oferować sprzedaży jakichkolwiek towarów lub usług w dowolnym celu biznesowym; zbierać informacje o innych, w tym adresy e-mail; bez ich zgody; naruszać obowiązujące przepisy lub regulacje.

ROZWIĄZANIE/OGRANICZENIE DOSTĘPU

RFTH zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zablokowania dostępu do tej witryny i powiązanych usług lub dowolnej ich części w dowolnym momencie, bez powiadomienia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, niniejsza umowa podlega prawu stanu Georgia i niniejszym wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów w Gruzji we wszystkich sporach wynikających lub związanych z korzystaniem z tej witryny.

Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi zrzeczenia się gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone powyżej, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem który najbardziej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia, a pozostała część umowy będzie nadal obowiązywać.

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych Warunków, prosimy o kontakt pod adresem info@rfth.org.