Atrakcyjność

21.12.2019

"Wasze piękno nie powinno sprowadzać się do zewnętrznych rzeczy...ale niech wypływa z tego co jest ukryte w ludzkim sercu: z niezniszczalnego pokoju ducha i delikatności." - Pierwszy List św. Piotra 3:3-4

W świecie, w którym żyjemy,kładzie się duży nacisk na zewnętrzne piękno kobiety: odpowiednie rysy twarzy, figurę, makijaż, biżuterię, ubiór i fryzurę. Mężczyzn pociąga piękno kobiece, a one znają jego siłę.

Pismo Święte jednak naucza kobiety: „Ich ozdobą niech nie będzie to co zewnętrzne…ale wnętrze serca człowieka.” Słowo Boże przypomina kobietom o tym, że ich piękno zewnętrzne jest przemijające, ale piękno wynikające z kształtowania Bożego charakteru i ducha jest wieczne.

To nie oznacza, że pobożne kobiety mają nie dbać o swój wygląd. Chodzi bardziej o to, że Pismo Święte przypomina o istocie piękna, które nie przemija. Jest to piękno, które trwa i rozwija się z wiekiem i pogłębiającą się więzią z Bogiem i innymi ludźmi.