Cel życia

7.07.2012

„Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa..." - List św. Pawła do Filipian

Co jest celem życia? Co jest celem Twojego życia? Co powinno być celem naszego życia według Słowa Bożego?

Czy jest to odnalezienie szczęścia? Nie.

Czy jest to pozostawienie po sobie dziedzictwa? Mogłoby być, ale to jeszcze nie to.

Czy jest to dobroć, pomaganie ludziom? To również może być to, ale jest coś więcej.

Przeczytajmy słowa apostoła Pawła: „Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa.”

Poznawanie Chrystusa jest ostatecznym celem naszego życia. Jeśli Go znasz, nie musisz martwić się o szczęście, dobre uczynki czy pozostawienie po sobie dziedzictwa. Wszystko to bowiem wypływa z poznania Pana. Czy naprawdę Go znasz?