Co z tymi, którzy nie słyszeli o Chrystusie?

1.09.2021

"To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił." - List św. Pawła do Rzymian 1:19

Jedną z często pojawiających się obiekcji wobec chrześcijaństwa jest to, że Chrystus jest jedyną drogą prowadzącą do Boga. To pociąga za sobą inne pytanie: Jeśli Jezus jest jedyną drogą do Boga, to co stanie się z tymi wszystkimi, którzy nie mieli nigdy okazji usłyszeć o Chrystusie? Czy zostaną oni potępieni?

To jest dobre pytanie. Z nauczania Biblii wynika, że Bóg jest jednocześnie doskonałą miłością i sprawiedliwością. Czy tak opisany Bóg może potępić ludzi, którzy nigdy nie mieli okazji usłyszeć o Chrystusie? To nie jest przecież ich wina. Z pierwszego rozdziału Listu św. Pawła do Rzymian można wywnioskować, że każda osoba odpowie przed Bogiem na podstawie swojego poznania. Możemy więc być przekonani, że Bóg będzie wszystkich osądzał sprawiedliwie.

Pamiętaj jednak, że Ty miałeś okazję słyszeć o Jezusie i twoją odpowiedzialnością jest podjęcie decyzji, czy będziesz wierzyć w Niego czy nie? Od tego wyboru zależeć będzie to, gdzie spędzisz wieczność. Chrystus mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem i nikt nie przyjdzie do Boga jak tylko przez Niego. To jest Dobra Nowina dla każdego. Czy wierzysz w to?