Co zrobiłby Jezus?

21.09.2021

"Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział." - Trzeci List św. Jana 1:11

Czy zwróciłeś uwagę na to, co obecnie dzieje się z młodym pokoleniem? W dzisiejszych czasach młode umysły są faszerowane przemocą, seksem, niemoralnością, zdecydowanie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Skutkiem tego są między innymi złośliwe, wręcz agresywne zachowania między dziećmi i młodzieżą, co w rezultacie często prowadzi do różnego rodzaju tragedii. Wielokrotnie za taki stan rzeczy odpowiedzialne są media, do których jest teraz łatwy, nieograniczony i szybki dostęp. Dawniej filmy pełne przemocy szokowały, a teraz dostarczają coraz młodszym widzom rozrywki. Można by było nawet pokusić się o stwierdzenie, że przemoc w filmach stała się normą i jest ogólnie akceptowana.

Czy zasatanawiałeś się nad tym, jak pomóc młodemu pokoleniu w dzisiejszych czasach? Jeśli jesteś rodzicem, to doskonale rozumiesz, jak trudno porozumieć się z nastolatkiem w okresie dojrzewania. Praca nad budowaniem bliskiej więzi ze swoim dzieckiem jest jedną z największych misji twojego życia. Jeśli chcesz mieć rzeczywisty wpływ na właściwy rozwój swojego dziecka, to najpierw sam potrzebujesz stać się dobrym przykładem. W tym procesie pomocnym pytaniem, które możesz sobie zadać, jest: „Co zrobiłby Jezus, gdyby był na moim miejscu?” Kiedy zaczniesz to praktywać w swoim życiu, z pewnością będzie to miało pozytywny wpływ na całą twoją rodzinę.