Myśl dnia

“I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni trudu, ni krzyku, już odtąd nie będzie, bo pirwsze rzeczy przeminęły.”Apokalipsa św. Jana 21:4

Koniec śmierci

Powtórne przyjście Chrystusa będzie punktem kulminacyjnym w historii. Jak czytamy w Apokalipsie św. Jana, Chrystus ustanowi swoje królestwo, pokona Antychrysta i siły zła i od tego czasu zapanują sprawiedliwość i pokój. Wielki wróg Boga i człowieka zostanie ostatecznie pokonany. Jak jest napisane w Piśmie Świętym: “I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie.”

To będzie cudowny dzień dla wszytkich naśladowców Chrystusa. Śmierć zostanie pokonana. Nie będzie już łez, żałoby ani oddzielenia od ukochanych. Więc, kiedy modlisz się słowami modlitwy Pańskiej: “Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie i na ziemi,” modlisz się o spełnienie obietnicy ustanowienia Bożego Królestwa. Jezus jest tym, który pokonał śmierć. Pewnego dnia wszyscy Jego naśladowcy również tego doświadczą.

Druk