Myśl dnia

“…Łaską bowiem jesteście zbawieni.”List św. Pawła do Efezjan 2:5

Czego dokonał Bóg dla Ciebie?

Czego dokonał Bóg dla Ciebie? Dla wielu osób takie pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Przeczytaj uważnie słowa apostoła Pawła, który opisuje to czego dokonał Bóg w następujący sposób:

“I was, umarłych na skutek występków i nie obrzezania waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było nam przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża” (List św. Pawła do Kolosan 2:13-14).

Patrząc na powyższe słowa, odpowiedz sobie na pytania: Kto wykonuje tutaj pracę? Ty czy Bóg? Kto jest aktywny, Ty czy Bóg? Kto dokonuje działa zbawienia, Ty czy Bóg?

Druk