Myśl dnia

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. – Drugi list św. Pawła do Koryntian 5:17

KIM JESTEŚ?

Czy wiesz kim jesteś? Każda osoba – mężczyzna, kobieta, dziecko czy nastolatek – każda osoba ma jakąś tożsamość. A jaka jest twoja?

Możesz być budowniczym, prezesem firmy, lekarzem, szkolnym woźnym czy panią domu. A może twoja tożsamość opisywana jest twoim statusem małżeńskim: małżonek, singiel, rozwiedziony a może wdowa lub wdowiec. Możesz również być znany jako cudzołożnik, kłamca lub osoba miła i odpowiedzialna. Każda osoba jest z czegoś znana, co w pewien sposób opisuje kim ta osoba jest.

Boże Słowo mówi nam, że możemy przyjąć nową tożsamość, kiedy zostajemy pobudzeni przez Bożą miłość okazaną w Chrystusie. Mówiąc inaczej, kiedy nasze duchowe oczy są otwarte i dostrzegamy jak bardzo Bóg nas kocha, nie jesteśmy w stanie nie odpowiedzieć na wezwanie Jego miłości i oddajemy nasze serca i życia Chrystusowi przez wiarę.

Paweł, który napisał te słowa z Drugiego listu do Koryntian 5:17, był swego rodzaju religijnym terrorystą. Posyłał do więzienia, oskarżał i zabijał chrześcijan, gdy nagle spotkał zmartwychwstałego Chrystusa. Żałował i pokutował, czyli odmienił swoje poglądy na temat Jezusa i to zmieniło cel jego życia. Stał się oddanym naśladowcą Chrystusa. Wyobraź sobie tę zmianę tożsamości – od religijnego terrorysty do chrześcijanina! Jeśli to mogło się wydarzyć w jego przypadku, to zapewniam, że może się wydarzyć w życiu każdej jednej osoby, czytającej ten tekst.

Ufać Chrystusowi to znaczy wierzyć swoim umysłem w to, co Biblia mówi o tym, kim jest Jezus, a jest Bożym Synem. To oznacza również wiarę w to, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, a potem powstał z martwych. To wszystko jest istotne, ale sama wiara umysłem nie czyni z nas jeszcze chrześcijan. To ważna część, ale prawdziwa wiara wymaga całkowitego poświęcenia również swojego serca i życia Chrystusowi. Całym sercem i umysłem musimy chcieć podążać za Chrystusem.

Czy podjąłeś już taką decyzję? Czy przyjąłeś nową tożsamość naśladowcy Jezusa? On obiecuje nam nową tożsamość – na zawsze – jeśli zaufamy Jezusowi.

Druk