Czy Bóg mnie kocha?

23.10.2020

"Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł." - List św Pawła do Rzymian 5:8

Czasami ludzie pytają skąd można wiedzieć, że Bóg nas kocha. Jest tak wiele pytań i wątpliwości, które pojawiają się w tym kontekście. Skoro Bóg jest taki dobry, to dlaczego pozwala aby na świecie było tak wiele zła? Skoro Bóg jest miłością,to dlaczego tak wielu niewinnych ludzi cierpi, staje się ofiarami wojny czy przemocy?

To są trudne pytania, które mogą wzbudzać wiele emocji. Wielu teologów poświęciło całe tomy tym właśnie zagadnieniom. Ostatecznie musimy też przyznać, że żadne słowa, nawet te najmądrzejsze, do końca nie wyjaśnią tych trudnych zagadnień.

Istotnym jest jednak, by zadać sobie pytanie – na jakiej podstawie buduję swoje przekonania na temat Boga? Apostoł Paweł pisze o największym dowodzie Bożej miłości wobec nas, a mianowicie o tym, że Chrystus za nas umarł, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami.

Świat jest przesiąknięty złem, a natura ludzka jest bardzo zdradliwa. Bóg jednak okazuje swoją miłość wobec nas poprzez Chrystusa. W Nim można doświadczyć przemiany życia, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Aby to udowodnić, Chrystus nie zawahał się umrzeć śmiercią męczeńską na krzyżu za moje i Twoje grzechy. Czy ktoś może jeszcze mocniej okazać swoją miłość?