CZYSTA I NIESKALANA POBOŻNOŚĆ

14.07.2021

"Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat." List św. Jakuba 1:27

Czytamy w Bożym Słowie o “czystej i nieskalanej pobożności”, ale co to dokładnie oznacza? „Czysta i nieskalana” oznacza nieskażona, nie zanieczyszczona. Kiedy ktoś odkryje żyłę złota, okazuje się, że kruszec zawiera sporo zanieczyszczeń, które muszą zostać wypalone w procesie wytapiania, by uzyskać czyste złoto. Świeża i czysta woda tryskająca wprost ze źródła lub płynąca w górskim strumieniu jest wolna od zanieczyszczeń i nie jest skażona żadnymi zarazkami. Jest kryształowo czysta.

Boże Słowo mówi nam, że czysta i nieskalana pobożność to taka, która jest szczerym i całkowitym oddaniem się Jezusowi Chrystusowi. Biblia mówi „Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł”, nie możemy więc nijak zarobić na szczególną przychylność Boga. Uzyskujemy ją dzięki miłości i łasce Boga przez wiarę. To właśnie odróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych religii świata.

Niech nie mylą cię pozory, Jakub NIE pisze w swoim liście, że zostaniemy zbawieni, robiąc dobre rzeczy. Wskazuje, że przez dobre uczynki pokazujemy, iż jesteśmy szczerymi naśladowcami Jezusa. Pisze „Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli.” W wielu miejscach w Biblii możemy przeczytać, że serce Boga troszczy się o sieroty i wdowy. O opiece nad sierotami i pozbawionymi ojców mówią 44 wersety, a 92 wersety poruszają temat troski o wdowy.

Zajmowanie się wdowami w ich niedoli nie polega tylko na mówieniu “Ojej, mam nadzieję, że sobie radzisz.” To dbanie o ich potrzeby, o właściwie służenie i pomaganie im, zwłaszcza jeśli spotykają je nieszczęścia. Wielkim polem misyjnym jest dzisiaj służenie sierotom, wiele z nich, walczących o przeżycie na ulicy potrzebuje poznania Bożej miłości przez osobę Jezusa Chrystusa. Gdy duchowe sieroty będą wołać do naszego Niebieskiego Ojca, On pochyli się nad nimi i przyjmie je do rodziny wiary.

Nasza misja jest nakreślona jasno i klarownie. Wymaga wytrwałości i poświęcenia, a przede wszystkim miłości. Czy będziesz potrafił kochać na tyle, by pochylić się nad wdowami i sierotami? Modlę się, byśmy wszyscy to potrafili.