Myśl dnia

“Uciekajcie przed wszeteczeństwem.”1 Kor 6: 18a

CZYSTOŚĆ SEKSUALNA

Kiedy zawierzamy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, On oczyszcza nas z nieczystego życia jakie prowadziliśmy. Potem jednak musimy utrzymywać się w czystości i radzić sobie ze swoją seksualnością w sposób zaplanowany przez Boga. Oto sześć rzeczy, które możemy zrobić by żyć w czystości:

1. Wyznaj swoje zmagania z myślami i pokusami seksualnymi.
2. Zaufaj Chrystusowi, jako Zbawcy i Panu. Bardziej niż cokolwiek innego On ratuje ciebie od grzechu i wybacza Ci. Poproś, żeby kierował tobą we wszystkim, co robisz.
3. Bądź wypełniony Duchem Świętym. Proś, żeby Bóg napełniał ciebie każdego dnia. Nie możemy żyć życiem chrześcijańskim o własnych siłach, ale Bóg dał nam dar Ducha Świętego. Dlatego też Duch Święty, pracując ze Słowem Bożym, daje nam wewnętrzną “potrzebę” podobania się Bogu.
4. Zapamiętaj podstawę pozostawania blisko Boga. Codziennie spędzaj w czas na modlitwie do Niego, wylewając swoje serce, dziękując Mu i słuchając Jego Słowa. Każdego tygodnia rozważaj Pismo Święte z innymi ludźmi wierzącymi. Chciej zaufać i być posłusznym Jego posłannictwu. Bądź dobrym świadectwem poprzez swoje czyny i słowa. To są rzeczy, które Duch Święty używa by ukształtować w nas charakter czystości.
5. Ogranicz to, co oglądasz. Żądza jest podsycana przez pornografię i zmysłowość.
6. Spójrz na seks w jego właściwym kontekście. Zobacz seks jako cudowny dar Boga dany, jako przyjemność w kontekście zadeklarowanej miłości – w małżeństwie- między mężczyzną a kobietą. Inaczej, jesteśmy poza granicami Bożego planu i żyjemy życiem nieczystym.

Zawsze będziemy walczyć z nieczystością, ponieważ mamy grzeszną naturę. Jednak poprzez moc Jezusa Chrystusa, możemy zapanować nad naszymi myślami i żyć w czystości seksualnej.

Druk