Dzień Pamięci

29.03.2021

„Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.” - Ewangelia wg św. Jana 15:13

W Dniu Pamięci, należy poświęcić trochę czasu na wyrażenie wdzięczności wobec tych, którzy oddali życie za naszą wolność oraz tych, którzy oddali życie za własny kraj. Myślimy o tych, którzy zginęli w tym szlachetnym celu w czasie Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej, w Korei, w Wietnamie, w Zatoce Perskiej oraz całkiem niedawno w Iraku.

Wspominamy tych, którzy oddali życie w tych wojnach. Jezus powiedział: „Nikt nie miłuje bardziej niż ten, który oddaje życie za swoich przyjaciół.” Oczywiście oni są przykładem jak należy służyć naszemu narodowi. Jednakże Jezus Chrystus dał najlepszy przykład służby oddając Swe życie za całą ludzkość.

W Dniu Pamięci, pamiętamy o tych, którzy oddali życie za nasz naród oraz o Tym, który oddał życie dla naszego zbawienia. Mam nadzieję, że znajdziecie trochę czasu, by wspomnieć tych, którzy zapłacili ostateczną cenę.