DLACZEGO WIERZĘ, ŻE BIBLIA JEST PRAWDZIWA

7.10.2020

"DLACZEGO WIERZĘ, ŻE BIBLIA JEST PRAWDZIWA Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, ABY człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany." - 2 Tym. 3:16-17

Biblia to natchnione przez Boga słowo, aby objawić Boga i Jego wolę wobec człowieka. Autorem Biblii jest Bóg. Pismo Święte stanowi fundament chrześcijańskiego życia. Dlaczego wierzymy tak głęboko w Biblię, jako Słowo Boże? Oto kilka powodów:

Czy wiesz, że zwrot, “Tak mówi Pan”, pojawia się w Starym Testamencie ponad 2000 razy? Bóg mówi. To jest słowo pisane przez Boga!

Biblia była pisana ponad 600 lat przez około 40 różnych pisarzy, ale mając pojedynczy temat i autora (Pana Boga). Czytając Biblię po raz pierwszy można odnieść wrażenie, że niektóre rzeczy zaprzeczają sobie jednak, kiedy przyjmujemy Chrystusa, Duch Święty daje nam zrozumienie jak to wszystko do siebie pasuje. Trudno byłoby dla zwykłej grupy śmiertelników wydać taką książkę.

Możesz studiować fragment z Pisma Świętego, które znałeś całe swoje życie a mimo to Duch Święty może dać tobie świeże zrozumienie. To jest niewyczerpane bogactwo o Biblii, które nie może konkurować z jakąkolwiek inną książką!
Czy zdajesz sobie sprawę, że Biblia zwraca się do każdej rasy, plemienia, grupy etnicznej i grupy wiekowej? Jej zastosowanie jest uniwersalne!

Przez wiele setek lat archeolodzy odkrywali różne rzeczy na Bliskim Wschodzie mówiąc, “To oczywiście udowadnia, że Biblia się myli.” Potem kopali głębiej do niższych warstw i komentarz ulegał zmianie, “Jejku!! Biblia faktycznie miała rację.”

Jest jeszcze więcej argumentów, które można by było wymienić. Co sprawia, że wierzysz w autentyczność Pisma Świętego? Wciskając przycisk KOMENTARZ możesz sam umieścić kolejny powód? Podziel się z nami!