DOKŁADNOŚĆ RĘKOPISÓW

7.01.2021

"Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj i jutro." - Hebrajczyków 13:8

Biblista Geisler wyjaśnia co sprawia, że ufa wiarygodności przekazu Biblii. “W porównaniu z jakąkolwiek inną księgą z tamtego okresu, Nowy Testament ma więcej rękopisów, wcześniejszych rękopisów i najdokładniej skopiowanych rękopisów.” Swoją myśl rozwija dalej:

Więcej rękopisów: Podczas gdy najstarsze księgi przetrwały w niewielu kopiach, nadal istnieje ponad pięć tysięcy siedemset stron greckich rękopisów Nowego Testamentu.

Wcześniejszych rękopisów: Najstarsze rękopisy są skopiowane około 1000 lat od ich powstania, a najwcześniejsze kopie rękopisów Nowego Testamentu są datowane od 25 do 150 lat od pojawienia się oryginału.

Najdokładniej skopiowanych rękopisów: Manuskrypty Nowego Testamentu, które się zachowały mogą być przywrócone z około 99.5 procentową dokładnością. Są one tak dokładne, że nie podważają ani jednej doktryny Pisma Świętego.

Wielu naukowców porównuje kopie starożytnych rękopisów poszukując różnic. Często są zdumieni faktem, że nie potrafią znaleźć niczego, co mogłoby zmienić treść czy sens Biblii. Zazwyczaj są to tylko pojedyncze ale też bliskoznaczne słowa. Przekaz nigdy się nie zmienia.

Jak to co przeczytaliście powyżej ma wpływ na Wasze postrzeganie Pisma Świętego?