Myśl dnia

“Jeśli ktoś nienawidząc oddalił [żonę swoją] – mówi Pan, Bóg Izraela, wtedy gwałt pokrywał swoją szatą”Księga Malachiasza 2:16

Zapobieganie rozwodowi

Każdy lubi być na pierwszym miejscu. Są jednak statystyki, w których pewnie wolelibyśmy nie wygrywać. W ciągu ostatnich lat dramatycznie wzrasta liczba rozwodów. Jedno na kilka małżeństw kończy sie rozwodem.

Kiedy Jezus został zapytany o sprawę rozwodu w jasny sposób mówił o tym, że nie to było planem Bożym dla małżeństwa. Intymna, trwała i głęboka więź miedzy współmałżonkami w oparciu o wzajemną miłość i oddanie stanowiły Boże założenia dla związku małżeńskiego. Pozwól, że zasugeruję kilka słów, które mogą pomóc w utrzymaniu bliskiej więzi małżeńskiej:

  • Kocham cię.
  • Podziwiam cię.
  • Przepraszam.
  • Proszę, przebacz mi.
  • Wyrażanie miłości i zachwytu w stosunku do swojego współmałżonka oraz przyznawanie się do popełniania błędów i proszenie o przebaczenie, są praktycznymi krokami do tego, by zapobiegać sytuacjom, które, kiedy się o nich nie rozmawia, ostatecznie prowadzą do rozwodu.

Druk