Dzień Pański

20.10.2021

„I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił." - Genesis 2:2

W latach dwudziestych XX wieku George Bernard Shaw przewidywał, że po roku 1980 dzień roboczy będzie trwał nie dłużej niż dwie godziny. Uważał, że nastąpi to na skutek wdrożenia zaawansowanej technologii. Shaw był mądrym człowiekiem, ale słabym futurystą, ponieważ mimo wszystkich wynalazków w dziedzinie technologii, pozwalających zaoszczędzić nasz czas, ludzie pracują dłużej. W rezultacie zostają pozbawieni wolnego czasu.

Słowo Boże jasno mówi o konieczności równowagi pomiędzy życiem zawodowym a wolnym czasem. Ciężka praca jest czymś dobrym, ale w celu wprowadzenia harmonii w nasze życie, Bóg podarował nam niedzielę. Każdy potrzebuje przynajmniej jednego dnia wolnego w tygodniu, aby odpocząć od swojej codziennej pracy. Pełne cieszenie się tym darem wymaga samodyscypliny, ale zignorowanie go grozi przykrymi konsekwencjami. Jest jednak naprawdę dobra wiadomość jeśli raz w tygodniu zrobisz sobie wolne, będziesz potem lepiej pracował.

Czy zachowujesz taką równowagę pomiędzy pracą a wypoczynkiem? Proś Boga o pomoc w osiągnięciu radości z cotygodniowego wytchnienia Dnia Pańskiego. Jeśli to zrobisz, będziesz zadowolony.