Głupiec

3.09.2021

„Głupcze, tej nocy zażądają duszy Twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie?" - Ewangelia św. Łukasza 12:20

Jezus Chrystus opowiedział o pewnym głupcu: „Pewnemu bogaczowi pole przyniosło obfity plon. I rozważał w sobie: co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się!”

„Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty.”

Mam pytanie: Kiedy zamierzasz przestać zabiegać o większą stodołą i o to, aby ją napełnić, a zaczniesz myśleć o swojej duszy? Wszystko sprowadza się do dwóch kwestii „Czy znasz Boga?” i „Co zrobiłeś dla Niego i swoich braci?” Przestań udawać głupca i doprowadź wszystko to, co związane z Bogiem, do porządku, poprzez Jezusa Chrystusa. Zrób to już dziś!