Myśl dnia

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.”Ewangelia wg św. Mateusza 5:4

Jak poradzić sobie z żalem?

Nigdy nie jest łatwo poradzić sobie z utratą ukochanej osoby lub przyjaciela. Jeżeli ostatnio stanąłeś w obliczu śmierci kogoś bliskiego twemu sercu lub znasz osobę, której ktoś umarł, zrozumienie etapów żalu może okazać się pomocne.

Żal to:

Odrętwienie – paraliżujący szok w chwili otrzymania wiadomości o śmierci ukochanej osoby.

Zaprzeczanie faktom – rodzaj niewiary w to, że ukochana osoba naprawdę odeszła.
Zrozpaczenie – w obliczu perspektywy wiecznej rozłąki z ukochaną osobą.
s
Złość – na Boga, życie lub na to, że Ziemia się kręci, życie toczy się dalej, a Ty tak bardzo cierpisz.

Depresja – uczucie, że nie ma po co żyć. Kiedy odchodzi ukochana osoba, wydaje się, że życie traci sens.

Akceptacja – pogodzenie się ze stratą bliskiej osoby i początek nowego życia.
Opłakiwanie osoby bliskiej zajmuje sporo czasu, czasami miesiące, a nawet lata. Jednakże z tym żalem można sobie poradzić. Siłę do przezwyciężenia tego smutku odnajdziesz w Panu. Pamiętaj, Bóg rozumie twój żal. On wie, co oznacza utrata ukochanego dziecka. On widział jak Jego Syn, Jezus, umarł za nas wszystkich. On Cię kocha i chce Ci pomóc poradzić sobie z tym wielkim smutkiem. Po prostu powiedz mu, że potrzebujesz Jego wsparcia.

Druk