Myśl dnia

“W [Chrystusie] wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.”List św. Pawła do Kolosan 2:3

Prawdziwe bogactwo

Na zewnątrz wszystko może wyglądać bardzo pięknie. Mieszkanie, w którym mieszkasz robi wrażenie, to jak się ubierasz zwraca uwagę innych, sąsiedzi postrzegają Cię jako człowieka sukcesu.

Pytanie czy to co na zewnątrz odzwierciedla Twoje wnętrze, czy rzeczywiście doświadczasz spełnienia w swoim życiu czy jedynie starasz się zrobić wrażenie na innych? Wielu osobom wydaje się, że osiągnięcie sukcesu materialnego da im szczęście. Często jednak kiedy osiągają wyznaczone cele okazuje się, że radość z tego szybko znika i powraca poczucie pustki wewnętrznej.

Pieniądze są ważne i potrzebne do życia, ale nie pozwól aby zdominowały Twoje spojrzenie na życie. Jezus powiedział: “Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?” (Ewangelia wg. św. Marka 8:36).

Zastanów się nad tym jakiego bogactwa pragniesz w swoim życiu?

Druk