Myśl dnia

“Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.”Księga Rodzaju 1:1

Czy istnieje inny wszechświat?

Pismo Święte rozpoczyna się od stwierdzenia: “Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.” Bóg objawia się tutaj jako Stworzyciel, który tworzy coś z niczego, w oparciu o moc swojego słowa.

Jakiś czas temu amerykański statek kosmiczny na Marsie ukazał piękne widoki z kosmosu. Naukowcy ciągle badają możliwości życia poza naszą planetą. W jaki sposób takie odkrycie mogłoby wpłynąć na nasze rozumienie Boga?

Odpowiedź na to pytanie zależy w dużej mierze od tego jakie jest twoje wyobrażenie o Bogu. W Piśmie Świętym jest On opisany jako wszechmogący i przekraczający wszelkie ludzkie zrozumienie. Odkrycia w kosmosie są fascynujące, ale jeszcze bardziej niezwykła jest świadomość wielkości Tego, który to wszystko stworzył. Bóg jest nieograniczony, a Jego kreatywność nieskończona.

Nie musimy się więc obawiać wyników badań naukowych w kosmosie jeśli przyjmiemy iż ostatecznie wszystko co zostanie odkryte wyraża stworzycielski geniusz Boga!

Druk