JEZUS I WINO

17.07.2019

"A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: Wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług: Co wam powie, czyńcie!" - Ewangelia św. Jana 2:3-5

Zamiana wody w wino to pierwszy cud Jezusa, chętnie pomijany przez abstynentów. Cud to fakt lub zdarzenie, które można wytłumaczyć tylko działaniem Bożej mocy i nie ma racjonalnego, ludzkiego wytłumaczenia. Ale ten cud może oznaczać coś więcej. Być może jest to zapowiedź zamiany Starego Przymierza, opartego na zewnętrznych znakach i symbolizowanego oczyszczeniem wody w Nowe Przymierze, którego symbolem jest wino.

Będąc zwiastunem Bożego Królestwa, Jezus jest również zwiastunem Nowego Przymierza. W tym Nowym Przymierzu Bóg przemienia nasze serca, oczyszcza je, od wewnątrz. Nie chodzi w nim już tylko o zewnętrzne znaki, liczy się serce. Chrystus przelał na krzyżu swoją krew, by obmyć nas z całego naszego grzechu. Byśmy stali się czyści najpierw wewnątrz, potem na zewnątrz. Kiedy podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus dał wino swoim uczniom, było ono symbolem Jego krwi, przelanej na oczyszczenie nas z grzechu. Pierwszy cud, przemiana wody w wino, nie był przypadkiem. Zamknęła się pewna klamra, historia zatoczyła koło. Jezus rozdał wino uczniom, a ono symbolizowało jego krew, która przemieniała ich serca od środka.

Kiedy myślisz o tej pięknej symbolice, co twoim zdaniem przedstawia wino? Jest znakiem krwi Chrystusa, symbolem Nowego Przymierza i może dlatego Bóg wybrał je na pierwszy znak i cud zapowiadający służbę Jezusa. Jak myślisz?