Myśl dnia

” Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść…”I Koryntian 10:13

KIEDY ZDARZAJĄ SIĘ ZŁE RZECZY

Rabin Harold Kushner powiedział: “Jest tylko jedno pytanie, które jest naprawdę ważne – Dlaczego złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom?” To pytanie, które wszyscy z nas zadają od czasu do czasu, stało się tytułem jego bestsellerowej książki Dlaczego złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom. Niestety książka Kushnera nakreśla obraz bardzo małego Boga, chociaż była pomocna dla wielu osób przechodzących przez trudne chwile.

Jest cudowna historia opisana na kartach Biblii, która wskazuje na dużo większego Boga. Dotyczy ona trzech hebrajskich chłopców, którzy odmówili oddania czci bożkom babilońskiego króla Nebukadnezara. Możesz znaleźć opis tej historii w trzecim rodziale Księgi Daniela. Nawet wtedy gdy zagrożono im wrzuceniem do rozpalonego pieca, oni się nie ugięli i ufali Bogu. Ich odpowiedź brzmiała: “Bóg może nas uratować od pieca ognistego; On ma taką moc. Ale nawet jeśli tego nie zrobi, nigdy nie będziemy służyć twoim bogom albo kłaniać się do twojego posągu.” Wybrali oni zaufanie Bogu nawet wtedy kiedy z ludzkiej perspektywy to nie miało sensu. Bóg odpowiedział na ich wiarę w ten sposób, że w żaden sposób nie zostali skrzywdzeni przez płomienie w piecu.

Bóg nigdy nie będzie nas przeprowadzać przez czas próby, który jest ponad nasze siły. Bez względu na to jak trudny jest czas prób i zmagań przez które przechodzisz zawsze możesz liczyć na Jego obietnicę. Żadna próba nie jest zbyt wielka dla nas kiedy ufamy Bogu. On da nam sposób by znieść ten trudny czas i przebrnąć przez to w Jego mocy.

Druk