KOBIETY POTRZEBUJĄ CZUĆ SIĘ PIĘKNE

9.09.2020

Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Ef. 5:25-27

Zazwyczaj, kiedy pytasz mężczyznę jak zakochał się w swojej żonie możesz usłyszeć odpowiedź rozpoczynającą się od słów: “Zobaczyłem ją.” Uroda bardzo przyciąga mężczyzn. Dlatego kobiety skupiają tyle uwagi na czasopismach kobiecych, modzie, kosmetykach po to by poczuć się piękne, szczególnie dla swoich ukochanych.

Nawet w Słowie Bożym, w opisie związku Chrystusa z Kościołem, gdzie On jest mężem a kościół panną młodą, Jezus mówi o kościele w atmosferze piękna – bez jakiejkolwiek wady.

Wszystkie kobiety pragną poczuć, że są piękne szczególnie w oczach swojego męża. Oczywiście wszyscy zwracamy uwagę na to co zewnętrzne jednak Chrystus patrzy na serce. Kiedy kobieta pielęgnuje swoją relację z Jezusem Chrystusem z każdym rokiem staje się coraz piękniejsza. Jej „wewnętrzne piękno” promienieje i co jest najważniejsze nie ulatuje z wiekiem. Tylko w Chrystusie jest trwałe piękno. Co za wspaniała wiadomość dla wszystkich Pań!