SŁOWO BOŻE JEST ŻYWE!

8.09.2020

“Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca.” Heb. 4:12

Jesteśmy otoczeni żywymi istotami. Ludzie, rośliny, ryby, nawet jednokomórkowe organizmy są żywe. Wszystkie osoby to ogólnie uznają i akceptują. Nie ma w tym żadnej niespodzianki, prawda?

Wielu z nas zapomina jednak, że Słowo Boże, Biblia też jest żywa!  Kiedy czytamy i słuchamy Jego Słowa, Bóg zawsze czyni coś w nadprzyrodzony sposób.  Mówi do naszych serc, naszej woli i naszych umysłów.  W Liście do Hebrajczyków czytamy: “Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca.”  Bóg do nas mówi, objawia, że zna każdą naszą myśl. Jego Słowo przekonuje nas o grzechu a Duch Święty daje nam „wewnętrzne chcenie” do naśladowania Jezusa.

Jego Słowo jest żywe bez względu na to czy je czytasz, słuchasz lub wypowiadasz.  Kiedy następny raz weźmiesz w swoje ręce Biblię pamiętaj, że nie są to tylko słowa. One żyją, oddychają, są przesiąknięte żywym Bogiem, Panem i Zbawicielem, który jest żywy dzisiaj, wczoraj i na zawsze! Czytaj je na głos, studiuj, cytuj i pamiętaj, że to nie są tylko słowa!