KOCHAJ BOGA Z CAŁEJ MYŚLI SWOJEJ

31.08.2014

"Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej MYŚLI swojej, i z całej siły swojej." - Marka 12:29-30

Każdego dnia toczy się walka o nasz umysł. Dlatego też potrzebujemy studiować Pismo Święte tak, aby poznać Boży umysł i to, czego oczekuje On od nas także w kontekście naszego życia. Na pewno nie nauczysz się tego czytając codzienną prasę, słuchając radia czy wegetując przed telewizorem.

W księdze proroka Izajasza 55:8 i 9 czytamy: „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje- mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.” Niesamowity fragment w Bożym słowie odzwierciedlający unikalność Pisma Świętego. Zdecydowana większość rzeczy, którą mamy okazję czytać w życiu doczesnym jest przeciwieństwem tego, co mówi Bóg w Biblii. Potrzebujemy zanurzyć się w słowie Bożym po to by poznać Boga, tak abyśmy mogli kochać Go z całej myśli swojej.