LEKARSTWO NA ZMARTWIENIA

13.03.2016

"Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz Niebieski je żywi.   Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?" - Mt. 6:26

Pewnego poranka byłem na zewnątrz o świcie kiedy światło zaczynało pokazywać się na horyzoncie. Ptaki ćwierkały i śpiewały, gotowe do nowego dnia, szukania gałązek do swoich gniazd i robaków do przeżucia. Wydawało się, że te ptaki nie mają żadnych zmartwień! Mogą być obrazem zaufania Stwórcy, kiedy chodząc dookoła zbierają potrzebne im zasoby, w które On sam je zaopatruje.

Chociaż ptaki, jak całe stworzenie, są zależne od Boga, nie zwalnia to ich od wykonywania swoich obowiązków dzień po dniu. Jak to pięknie ktoś ujął: „Módl się tak jak gdyby wszystko zależało od Boga i wtedy pracuj tak jak gdyby wszystko zależało od ciebie.” Pomódl się do Boga, podziel się swoimi zmartwieniami i obawami. Potem pracuj tak ciężko jak ptaki. One nie mają czasu na zamartwianie się.  My też nie, kiedy ufamy Bogu i pracujemy ciężko.