Nienawiść a miłość

7.02.2020

W końcu , bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co jest godne pochwały , czy istnieje doskonałość , czy jest coś godnego pochwały , pomyśl o tych rzeczach. - Filipian 4 : 8

Jak można nienawidzić zła i jednocześnie kochać bez obłudy?

To nie jest łatwe w dzisiejszym świecie. Często granice pomiędzy tym, co nazywane jest dobrem, a co złem, rozmywają się. Jednak Pismo Święte w wyrazisty sposób naucza: „Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem.” Czy można to robić i jednocześnie kochać bez obłudy? Czy zastanawiasz się czasami, czym jest zło, a czym dobro?

Jezus jest doskonałym obrazem Boga w człowieku. To, co On określa jako złe, jest złem. To ,co On nazywa dobrym, z całą pewnością jest dobre. Nikt nigdy nienawidził złego tak jak Chrystus, ale też nikt inny nie kochał tak jak On. Jego życie, stosunek do drugiego człowieka, charakter pokazują nam, jak połączyć nienawiść do grzechu z jednoczesnym naciskiem na okazywanie miłości. To jest właściwa postawa, której potrzebujemy się uczyć: wstręt do grzechu z jednoczesnym naciskiem na okazywanie miłości wszystkim, tak jak to robił Jezus.