ODRZUCENIE Z POWODU WIARY

9.09.2014

"Błogosławieni będziecie, gdy ludzie nienawidzić was będą i gdy was wyłączą, i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego." - Łk. 6:22

Czy kiedykolwiek poczułeś się odrzucony z powodu swojej wiary? Czy kiedykolwiek ktoś unikał ciebie, „wypisał” ze spotkań towarzyskich tylko, dlatego że jesteś osobą wierzącą? Nie, to nie jest paranoja; to zdarza się od czasu do czasu każdemu zadeklarowanemu chrześcijaninowi. Jezus chce, żebyś wiedział, że kiedy jesteś odrzucony i wrogo traktowany z powodu swojej wiary, nie jesteś pierwszym, który tego doświadcza. Tacy ludzie odrzucają Jezusa, nie ciebie. Są wrogo nastawieni do Niego, nie do Ciebie. Bóg widzi Twoje zmagania i jest z Tobą. Nigdy tego nie zapominaj.

Właśnie w takich sytuacjach potrzebujemy najbardziej brać przykład z Jezusa. Kiedy jesteś odrzucony z powodu swojego oddania Chrystusowi, potrzebujesz odpowiadać tak jak Jezus, kiedy został odrzucony za krzyżu. „Ojcze, wybacz im, gdyż nie wiedzą co czynią.”

W swoim oddaniu Chrystusowi, jeśli jesteś odrzucony nawet poprzez nieprzyjazne spojrzenia, albo prześladowany, potrzebujesz wybaczać jak Chrystus wybaczył na krzyżu. Czyniąc tak jesteś w stanie doświadczyć wyjątkowej unikalności chrześcijaństwa w zetknięciu z innymi religiami. Jezus Chrystus wybacza na krzyżu tym, którzy Go odrzucili. Czy jesteś w stanie kochać i naśladować Jezusa pomimo ceny, jaką czasami trzeba za to zapłacić? Czy na pewno?