Odwaga

12.03.2013

"Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się!" - Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 16:13

Niezwykle jest czytać historię ataku sił alianckich na plaże Normandii podczas II wojny światowej. Był to dzień wielkiej tragedii, ale i wielkiej odwagi. Czytanie historii ludzi, którzy brali w tym wydarzeniu udział budzi przerażenie związane ze straszliwymi konsekwencjami wojny, ale i podziw dla odwagi żołnierzy walczących z poświęceniem o wolność.

Odwaga nie ogranicza się jedynie do pola bitwy. Odważne działania są podejmowane na co dzień w różnych miejscach, wszędzie tam, gdzie ludzie są gotowi, by opowiadać się po stronie sprawiedliwości. Odwaga jest często kosztowna i wymaga poświęcenia.

Ponad 2000 lat temu człowiek o imieniu Jezus Chrystus, choć nigdy nie zgrzeszył, oddał swoje życie na krzyżu za moje i twoje grzechy. Był to doskonały akt odwagi, poświęcenia i miłości wobec ludzkości. Zachęcam cię do tego, aby uchwycić się znaczenia tej ofiary dla Twojego życia, a to da Ci odwagę, aby z nową siłą stawić czoła różnym wyzwaniom codzienności.