Niebiańskie spotkanie rodzinne

5.06.2022

"Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim." - Ewangelia wg. św. Mateusza 8:11

Spotkania rodzinne bywają bardzo przyjemne lub bardzo uciążliwe. Zależy to od bliskości więzi rodzinnych. Ja jednak chcę dzisiaj nawiązać do niebiańskeigo spotkania rodzinnego.

Mówię o sytuacji, która ma miejsce po śmierci człowieka wierzącego. Jest to nie tylko czas spotkania twarzą w twarz z Chrystusem, ale także z członkami rodziny, którzy, wierząc w Boga ,już odeszli z tego świata i mogą się radować splendorem życia wiecznego w niebie. To będzie niezwykłe doświadczenie dla każdego wierzącego!

Dobra nowina jest taka, że każdy kto wyznaje Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, może być przekonany, że po śmierci doświadczy tego niezwykłego niebiańskiego spotkania rodzinnego. Chrystus jest tym, który będzie witał swoich wyznawców u wrót nieba i zapraszał do udziału w uczcie Baranka. Nie mogę się doczekać tego spotkania i mam nadzieję, że będzie ono także Twoim udziałem.