Myśl dnia

” Kto zna moje przykazania i postępuje według nich, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, doświadczy miłości mego Ojca i Ja także go umiłuję i mu się objawię.”Jana 14:21

OKAZYWANIE MIŁOŚCI PRZEZ POSŁUSZEŃSTWO

Czy Jezus mówi, że mamy zarabiać sobie na miłość Bożą dobrym zachowaniem? Kiedy studiujemy Słowo Boże zawsze patrzmy na Pismo Święte w świetle Pisma Świętego. Nie można podważyć faktu, że zostaliśmy zbawieni poprzez wiarę. Dowodem na nasze zbawienie jest chęć bycia posłusznym Bogu. Pomyśl o tym w ten sposób. To wcale nie jest tak, że Bóg nie kocha złych chłopców i dziewczynek, bo Bóg kocha każdego. Na przykład, jako kochający rodzic, kochasz swoje dzieci bez względu na to co robią. Nawet, jeśli się źle zachowują nadal ich kochasz. Kiedy jednak dziecko nieustannie jest Tobie posłuszne doceniasz je jeszcze bardziej. Dlaczego? Ponieważ dziecko swoim zachowaniem mówi: “ufam tobie dość mocno by zrobić to, o co mnie prosisz!” Kiedy tak się dzieje życie jest o wiele lepsze dla nich i dla ciebie.

Tak samo jest z Bogiem. Bóg kocha nas wszystkich nawet kiedy jesteśmy źli. Z pewnością Bóg kocha nas bardziej kiedy jesteśmy Mu posłuszni. On wie, że kiedy Mu prawdziwie ufamy, to też naprawdę Go kochamy! Docenia to tak jakby to zrobił każdy kochający rodzic.

Druk