PIERWSZYM CHRZEŚCIJANINEM W EUROPIE…BYŁA KOBIETA!

15.06.2020

Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jej, prosiła, mówiąc: Skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. - Dzieje Apostolskie 16:14-15

W czasach biblijnych kobiety nie były obdarzane zbyt wielką estymą i nie miały wiele do powiedzenia w sprawach, które wykraczały poza ich własne gospodarstwo domowe. Jestem przekonany, że ostatnią rzeczą, jakiej ktokolwiek by oczekiwał w tym zdominowanym przez mężczyzn świecie pierwszego stulecia, był plan Boga, w którym pierwszą nawróconą osobą w Europie byłaby właśnie kobieta.

Kiedy Paweł pełnił swoją posługę misjonarską i podróżował po świecie, zazwyczaj gdy dotarł do celu, pierwsze swoje kroki kierował do lokalnej synagogi. By jednak założyć synagogę, w mieście musiałoby być co najmniej dziesięciu mężczyzn, głów swoich rodzin. W Filippi nie było wielu Żydów, więc nie było również synagogi! To mogła być spora przeszkoda, ale Paweł usłyszał o grupie bogobojnych kobiet, które modliły się wspólnie nad rzeką i postanowił je odszukać. Nie wiemy kto jeszcze wchodził w skład tej grupy, ale na pewno jedną z kobiet była Lidia. Była ona bardzo sprawną kobietą biznesu, pochodzącą z Tiatyry, miasta słynącego z manufaktur wytwarzających purpurowe tkaniny. W tamtych czasach purpura noszona była wyłącznie przez rodziny królewskie i bogatą arystokrację, więc Lidia musiała być majętna i obracać się w elitarnych kręgach. Była taką Coco Chanel swoich czasów.

Biblia nie opisuje dokładnie jak Paweł odnalazł te kobiety, ani co im powiedział, ale wiemy, że serce Lidii było otwarte by uwierzyć, że to Jezus jest Mesjaszem, na którego tak czekała. Odpowiedziała w wierze, tak samo, jak cały jej dom. Właśnie z tego domu Lidii powstał pierwszy kościół na kontynencie europejskim!

Nikt tak nie podniósł statusu kobiet,  jak zrobił to Jezus. Żadna religia nie podniosła tak statusu kobiet, jak uczyniło to chrześcijaństwo. Przypomina nam o tym postać Lidii, wybranej przez Boga na pierwszą nawróconą osobę w Europie.