Myśl dnia

Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem. – Iz 43.7

Jaki jest Twój cel w życiu ?

Dlaczego się urodziłeś? Jaki jest cel twojego życia? Czy jesteś w stanie go zapisać w jednym zdaniu? Wyjdźmy trochę w przyszłość. Co będzie napisane na twojej płycie nagrobnej? Jakie słowa mogłyby opisać twoje priorytety czy twoje pasje? Jasność celu jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w naszym życiu. Pomaga w procesie podejmowania decyzji. Cel określa dokąd zmierzamy. Jest różnica pomiędzy egzystencją a życiem świadomym celu.

Tylko zwracając się ku naszemu Stwórcy, możemy odkryć prawdziwy cel naszego życia. Bóg sworzył każdego z nas w określonym celu. Nikt nie jest tutaj przez przypadek. Bóg ma dobry plan dla każdego człowieka. Czy wiesz, jaki jest cel twojego życia? Nikt inny nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie lepiej niż twój Stwórca. Możesz się do Niego zbliżyć poprzez Jego Syna Jezusa Chrystusa i studiowanie Pisma Świętego, które jest zawsze Jego żywym słowem. W ten sposób postawisz pierwsze kroki w odkrywaniu prawdziwego celu swojego życia.

 

Druk