Starzejący się rodzice

4.02.2020

A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. - Ewangelia wg św. Łukasza 6:31

Jeden z najtrudniejszych etapów w naszym życiu nadchodzi, kiedy zaczynamy pełnić rolę rodziców wobec naszych rodziców. Następuje zamiania ról, której zarówno rodzice jak i dzieci woleliby uniknąć. Biblia wyraźnie naucza okazywania szacunku naszym rodzicom, a to oznacza troszczenie się o nich, kiedy oni zaczynają się starzeć i potrzebują pomocy. Pozwól, że zasugeruję kilka myśli z tym związanych:

* Największym darem,jaki możesz zaoferować swoim starzejącym się rodzicom jest twój czas. Jeśli jednak dzieli Was daleka odległość poświęć regularnie chwilę, by zadzwonić bądź napisać do swoich rodziców.
* Módl się i bądź wrażliwy na potrzeby rodziców, kiedy oni już nie będą w stanie troszczyć się o samych siebie. Staraj się im pomagać i być jak największym wsparciem w tym tak trudnym dla nich czasie.
* Kiedy będziesz to robić, niech miłość, a nie poczucie winy, będzie twoją motywacją. Staraj się robić to, czego oni najbardziej potrzebują, a nie to, co jest dla Ciebie najwygodniejsze.

Okazywanie szacunku swoim rodzicom będzie czasami oznaczać, że przejmiemy wobec nich rolę rodziców. Miejmy nadzieję, że pewnego dnia, kiedy my będziemy potrzebować podobnej pomocy, dzieci nauczone naszym dobrym przykładem troski o rodziców w ich starości, również wykażą się podobną postawą wobec nas.