PODDANIE

4.07.2019

"Każdy człowiek niech się podporządkowuje władzom, którym podlega. Nie ma bowiem władzy, która nie byłaby od Boga; lecz każda, która istnieje, została ustanowiona przez Boga." - Rz 13:1

Trudno wymyślić bardziej niepopularne słowo w naszej dzisiejszej kulturze. Jednak stanowi ono podstawę chrześcijańskiego nauczania. Elementem centralnym tego nauczania jest przede wszystkim podporządkowanie się Bogu, ale i szacunek dla ziemskiej władzy. Jesteśmy także powołani do tego, aby być uległymi względem naszych pracodawców. Żony mają być uległe swoim mężom a mężowie kochać je tak jak Chrystus ukochał Kościół; dzieci mają być posłuszne swoim rodzicom. Poddanie się ziemskiej władzy ma związek z poddaniem się Jezusowi Chrystusowi przez zaufanie i byciu posłusznym Jego Słowu.

Istotnym jest by zdać sobie sprawę, że Jezus nie nauczał swoich uczniów, aby ich głównym celem było stanie się rewolucjonistami; albo by buntować się przeciwko władzy. Było raczej odwrotnie! Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do bycia poddanym Chrystusowi a co za tym idzie także szanować władze ziemskie. Nie chodzi o to, że oni zawsze na to zasługują. Możemy oferować władzy swoje sugestie; pytania, co jest najlepsze; możemy ich prosić o poddanie ponownemu rozważeniu swoich decyzji. Kiedy jednak poddajemy się ziemskiej władzy poddajemy się zarówno Bogu – oczywiście tak długo jak władza nie stara się nas doprowadzić do nieposłuszeństwa wobec Boga czy zrobieniu czegoś, co jest przeciwne Jego słowu. Wtedy, i tylko wtedy, musimy być posłuszni Bogu, a nie człowiekowi stojącemu u władzy.