Połączenie małżeńskie

9.01.2020

"...łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem." - Księga Rodzaju 2:24

W Piśmie Świętym czytamy na temat małżeństwa: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.” Użyte tutaj słowo „łączy się” oznacza dosłownie „zbliżenie”, „połączenie na stałe”, „stawanie się jednym”. W codziennym życiu pojawia się wiele różnych presji, które mogą mieć poważny wpływ na rozerwanie związku małżeńskiego:

  • Bycie ciągle zajętym i brak czasu dla współmałżonka.
  • Praca, która nas w zupełności pochłania.
  • Wymagania związane z wychowywaniem dzieci. Dzieci są wielkim błogosławieństwem i naszą odpowiedzialnością jako rodziców, ale więź ze współmałżonkiem powinna być zawsze na pierwszym miejscu.
  • Pieniądze – ciągła presja, by mieć więcej i więcej może mieć ostatecznie destrukcyjny wpływ na całą rodzinę, jeśli to staje się najwyższym priorytetem.
  • Problemy zdrowotne. Dlatego właśnie w przysiędze małżeńskiej pojawia się deklaracja „i w zdrowiu i w chorobie.” Na zawsze. Na dobre i na złe. Kiedy to jest podważane,pojawiają się poważne kryzysy w związku małżeńskim.

Kiedy jednak mąż i żona świadomie łączą się ze sobą i poddają swój związek Bogu i w Nim szukają siły, mogą liczyć, że On im pomoże stawić czoła różnorodnym presjom życiowym.