Myśl dnia

“A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.” – List św Pawła do Filipian 4:7

Pomoc w trudnym czasie

Zwolnienie z pracy. Zbuntowani nastolatkowie. Zdrada małżeńska. Ciężka choroba. Problemy finansowe. W życiu pojawiają się różne problemy. Czasami jesteśmy nimi tak sfrustrowani, że wydaje się, iż nie mamy siły, by im sprostać. Zmaganie się z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi nie powinno być zaskoczeniem dla nikogo, kto czyta uważnie Biblię.

W Ewangelii wg. św. Jana 16:33 czytamy słowa Jezusa skierowane do swoich uczniów: “Na świecie doznacie ucisku…” To nie brzmi zbyt zachęcająco. Kontynuując swój wywód Jezus jednak mówi: “…ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.” Jest to więc pozytywne przesłanie. Problemy. Trudne sytuacje. One są częścią rzeczywistości, w której żyjemy. Jezus Chrystus zachęca nas jednak do pokładania zaufania w Nim, nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Spojrzenie na te sytuacje poprzez pryzmat wiary w Chrystusa może mieć potężny wpływ na pokonanie różnych przeciwności,z którymi się zmagasz.

Czy jesteś gotowy podjąć się wyzwania i spojrzeć na swoje zmagania z perspektywy wiary w Boga?

Druk