Myśl dnia

“Albowiem nie wstydzę sie ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego kto wierzy…”List św Pawła do Rzymian 1:16

Życie po śmierci

Amerykański sportowiec Ted Wiliams zapłacił pewnej firmie 136000 dolarów, aby po śmierci przechowywać jego ciało w ciekłym azocie do czasu,kiedy nauka rozwinie się na tyle, aby pokonać śmierć. Czasami bogaci ludzie, którzy nie wierzą w Boga, miewają różne dziwne pomysły, próbując zwyciężyć nad śmiercią. Do tej pory żaden ze sposobów nie zadziałał.

Mam jednak dobrą wiadomość. Jeden człowiek pokonał śmierć i oferuje klucz do zwycięstwa nad śmiercią – życie wieczne.Przyjęcie tej oferty nie będzie Cię kosztować ani grosza. Musisz jednak być gotowy,aby powierzyć swoje życie w Jego ręce. Musisz uwierzyć, że On jest Bogiem, który stał się człowiekiem, aby umrzeć za Twoje grzechy i powstać z martwych.

Ważne jest, abyś uwierzył, że Chrystus pokonał śmierć i byś w zaufaniu powierzył Mu swoje życie. Inaczej śmierć zwycięży. Jezus pokonał śmierć. Zaufaj Jemu.

Druk