POWRÓT JEZUSA- BŁĘDNE NAUCZANIE?

12.09.2020

Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą też fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. 2 Piotra 2:1-2

Jezus mówi, że jednym ze “znaków” Jego ponownego przyjścia będzie pojawianie się coraz większej ilości fałszywych proroków. Możemy to już zaobserwować w dzisiejszych czasach. W 2005 roku Lifeway opublikował artykuł na temat zatrważającego wzrostu powstawania nowych sekt w Stanach Zjednoczonych. Oszacowano, że istnieje już 3 tysiące aktywnych sekt w USA co obejmuje prawie 20 milionów ludzi w Ameryce. Pewnie już wszyscy słyszeliśmy o „Ewangelii Sukcesu”, że aby otrzymać coś od Boga trzeba najpierw dać. Należałoby pewnie nazwać taką ewangelię “ewangelią chciwości.”  Jeśli natomiast pomodlisz się wystarczająco mocno Bóg wyleczy twoją chorobę.  Oddaj swoje pieniądze na tą lub inną służbę i staniesz się bogaty. Myślenie, że Bóg chce uchronić nas od cierpienia po to abyśmy stali się zamożni jest czystą herezją. Jednak ta błędna nauka przenika kościół. Często zaczyna się to od wyrwanego z kontekstu fragmentu z Pisma Świętego i budowania wokół niego całej teorii. Gdyby jednak ludzie wykazywali się odrobiną ciekawości zgłębiając cały kontekst fragmentów z Pisma Świętego dałoby to pełny obraz Bożej prawdy. Wielu fałszywych proroków mówi, że nie istnieje absolutna prawda, że Chrystus jest tylko człowiekiem; a Biblia nie jest prawdziwa i zawsze godna zaufania. Nie powinniśmy być tym zaskoczeni. Jezus w Słowie Bożym mówi abyśmy byli na to przygotowani.

Jak więc możesz ustrzec się przed oszustwem? Kluczem jest znajomość Jezusa i Jego Słowa.  Zadawaj sobie pytania:

1. Czy Jezus powiedziałby tak?

2. Czy Jezus zrobiłby tak?

3. Czy to co mówi ta osoba jest spójne z nauczaniem Jezusa i Jego Słowem?

Jeśli jesteś chrześcijaninem, posiadasz dodatkową pomoc w postaci Ducha Świętego, który mieszkając w tobie uczy ciebie jak zrozumieć Słowo. Kiedy pojawia się coś co nie jest z Niego jesteś w stanie to prędko zweryfikować.