Myśl dnia

"Odpowiedział Jezus: '…każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego.'" - Ewangelia wg św. Jana 18:37

Prawda

Wiosną 2001 roku, zderzenie amerykańskiego samolotu szpiegowskiego z chińskim samolotem rejsowym spowodowało wzajemne obarczanie się winą przez rządy obu krajów. Dwa rządy, dwa narody, a każdy miał całkowicie inny pogląd na prawdziwy bieg wydarzeń. Jednakże w świetle definicji prawdy jako takiej, obydwa mogły się mylić. Do tej pory wielu wyznawców różnych religii jest zwolennikami uniwersalizmu – idei, że każda religia jest równie ważna i każdy może dostać się do Boga i nieba własną drogą.

Ale rozważcie to: Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą, życiem. Każdy, kto przybywa do Ojca mego, przybywa przeze mnie”. Jeśli wszystkie religie są właściwymi drogami do Boga, to znaczy, że Jezus nie mówił prawdy. A jeśli Jezus nie mówił prawdy, nie jest On jedyną drogą. Prawda oznacza w tym wypadku, że jedno stwierdzenie jest prawdziwe, a przeciwne do niego stwierdzenie jest fałszywe.

Tak, więc albo Jezus jest prawdą albo uniwersalizm. W co wierzycie? Ja wierzę w Jezusa i Jego Słowo.

Druk