Prawdziwa miłość

26.10.2021

"[Miłość] wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma." - Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 13:7

Czym jest prawdziwa miłość? Miłość nie jest pożądaniem, emocją czy sentymentem. Nie jest też tożsama z tolerancją. Czym jest miłość?

Pismo Święte naucza, że najwyższa miłość nie opiera się na uczuciach, lecz jest decyzją woli. Jest bezwarunkowa,istnieje bez względu na okoliczności. Miłość jest cierpliwa i uprzejma. Miłość nie zazdrości, nie jest arogancka wobec innych osób. Nie jest samolubna i skora do gniewu. Miłość nie znosi zła i raduje się w prawdzie.Autentyczna miłość wszystko znosi i trwa w nadziei.

Pismo Święte naucza, że Bóg jest miłością. Ta miłość została doskonale objawiona w osobie Jezusa, który pawdziwie Cię kocha. Tak, Jezus Cię kocha. Uchwyć się tej prawdy, a sam zobaczysz ,jak ta najwspanialsza miłość przemieni Twoje życie.