Prawdziwa przyjaźń

17.11.2023

“Jest przyjaciel bliższy niż brat.” – Księga Przysłów 18:24

Prawdziwy przyjaciel jest jednym z największych błogosławieństw w życiu. W dzisiejszych zabieganych czasach trudno o autentyczną przyjaźń. W jaki sposób możesz budować trwałą przyjaźń? Przypowieści Salomona dają nam mądrą wskazówkę: Aby mieć przyjaciela, sam musisz być przyjacielem. Okazuj swoje zainteresowanie innym, zadawaj pytania, dbaj o więzi i okazuj przyjacielską miłość w praktyczny sposób. Aby doświadczyć trwałej przyjaźni, bądź człowiekiem pełnym zachęty, który nie obawia się mówić prawdy, mając na względzie dobro swojego przyjaciela. Bądź wsparciem dla osoby, która jest Ci bliska, nawet wtedy, gdy wymaga to od Ciebie pewnego poświęcenia.

Jest ktoś, kto jest zawsze Tobą zainteresowany, ktoś komu bardzo na Tobie zależy i chce być twoim szczerym, bliskim i lojalnym przyjacielem. Kocha Ciebie tak bardzo, że nie zawahał się oddać swojego życia, aby móc się z Tobą zaprzyjaźnić. Tym kimś jest Jezus Chrystus, który powiedział swoim uczniom: “Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję.” Czy jesteś przyjacielem Chrystusa?