Myśl dnia

“A On (Duch Święty), gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie.”Jana 16:8

ROLA DUCHA ŚWIĘTEGO: Odpieranie

W chwilach, kiedy jesteśmy kuszeni trudno jest okazywać nam naszą miłość do Boga. W trakcie pokusy, możemy zrozumieć, że miłość do Boga jest w przeciwstawna do wszystkich naszych emocji. Kiedy ulegniemy pokusie wynikiem jest poczucie winy. Jeśli kontynuujemy powtarzanie grzechu rozwijamy w sobie kamienne serce. Nie wygląda to ładnie. Jest jednak dobra wiadomość dla chrześcijan stających wobec pokusy. Duch Święty przekonuje nas by odsunąć się od tego, co nieczyste, aby powiedzieć nie we właściwym czasie i zrobić to, co jest miłe Bogu. Czasami przypomina nam wers z Pisma Świętego, aby brać przykład z Jezusa. On jest źródłem tego, co jest naprawdę nadprzyrodzone w odpieraniu pokus.

Zbyt często, chrześcijanie sami próbują żyć dobrym życiem, o własnych siłach. Niestety są skazani na niepowodzenie. Kiedy stajemy wobec pokusy stajemy też wobec sił duchowych ciemności i złego, który jest silniejszy i inteligentniejszy od nas. Jeśli jesteś chrześcijaninem, nie próbuj robić wszystkiego sam. Ogłaszaj moc Ducha Świętego i żyj zwycięsko nad pokusą.

Druk