Myśl dnia

“Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je.”Mat. 10:39

PRZYKAZANIE JEZUSA

Jezus mówi: „ jedynym sposobem by naprawdę ZNALEŹĆ życie jest gotowość na jego UTRATĘ.” To stwierdzenie jest jednym z paradoksów pełnowartościowego życia. Co miał na myśli Jezus? Jak możemy znaleźć życie tracąc je? Przecież bylibyśmy martwi? Nie chodzi tu wcale o umieranie fizyczne! Jak to?

Pomyśl o tym w ten sposób. Jak większość ludzi próbuje odkryć swoje ostateczne znaczenie? Niektórzy poprzez osiągnięcia; inni przez edukację. Wielu poprzez doświadczenie; inni przez związki. Jeszcze inni widzą to przez akty przyjemności. Chrystus mówi, że jest to paradoks. Taka jest rzeczywistość. Dopóki nie będziesz chciał tego wszystkiego stracić, tego, co nadaje tobie znaczenie, nigdy nie odkryjesz siebie. Chodzi o poddanie wszystkich twoich priorytetów, pragnień, zainteresowań tak by pójść za priorytetami Chrystusa.

Czy już podjąłeś taką decyzję? Czy byłbyś gotowy zrezygnować ze swoich priorytetów dla priorytetów Chrystusa? Tak, to jest paradoks – jedynym sposobem, aby osiągnąć zwycięstwo jest utracić swoje życie dla Jezusa.

Druk