Myśl dnia

„A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między nami, że zmartwychwstania nie ma?” – Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 15:12

Sekularyzm, Islam i Chrześcijaństwo Trzy Konkurujące Poglądy

Sekularyzm często traktuje islam i chrześcijaństwo jako jedną, tę samą religię.

Postrzega te wyznania jako równe zagrożenia. Jednakże chrześcijaństwo i islam są radykalnie różne.

Wyznawcy islamu traktują chrześcijaństwo i sekularyzm jako jedną, zagubioną grupę. Widząc upadek amerykańskich mediów i wiedząc, że większość Amerykanów uważa się za chrześcijan, muzułmanie postrzegają tę religię jako zepsutą i zdemoralizowaną.

Natomiast chrześcijaństwo traktuje islam i sekularyzm jako wyznania radykalnie różne, mimo iż obie podzielają pogląd, że nie Jezus jest Bogiem, uważają Go za człowieka i nie zgadzają się z poglądem, że zmartwychwstał.

Cała wiara chrześcijańska opiera się na zmartwychwstaniu. Jeśli rzeczywiście Chrystus pokonał śmierć, oznacza to, że był kimś więcej niż tylko człowiekiem. Jeśli by natomiast nie zmartwychwstał, chrześcijaństwo okazałoby się jednym wielkim kłamstwem, którego nikt nie chce uznać.

Więc w co mamy wierzyć? Ja pokładam nadzieję w Jezusie.

Druk